Η ιστορια πισω απο την πετρα και το φως

Η πέτρα, μάρτυρας της αιωνιότητας, σκληρή, συμπαγής, παλεύει ενάντια στο χρόνο, ανίκητη στα κύματα του χρόνου έζησε, γνώρισε και διαμόρφωσε τα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού.

Παράλληλα, o ήλιος, η μοναδική μορφή φυσικού φωτός, ο χορηγός της ζωής αποτέλεσε την πρώτη θεότητα την οποία συνέλαβε διαισθητικά η ανθρώπινη λογική και κατέλαβε προεξέχουσα θέση στις θρησκείες όλων των λαών.

Η ζωογόνος ενέργεια συμβολίζεται με το σχήμα του κύκλου, το τέλειο σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, που αντιπροσωπεύει την απεραντοσύνη, την απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης και εγγυάται την τάξη και την ευρυθμία του σύμπαντος κόσμου.

Ο Ήλιος αποτυπώθηκε συχνά πάνω στην πέτρα όπως μαρτυρούν αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο ακρωτήριο Ταίναρο. Επίσης, η Βυζαντινή Τέχνη παρουσιάζει πολλά παραδείγματα αποτυπώσεως του ήλιου σε συγκεκριμένα μοτίβα.

Η αφαιρετική ιδιοτυπία αυτών των μοτίβων προσδιορίζει το σχήμα του λογότυπού μας, κάνοντας αναφορά στο απέριττο και λιτό φυσικό περιβάλλον της Μάνης. Η εικόνα συμπληρώνεται με το γαλαζοπράσινο του σημείου όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό. Η δημιουργία μιας εικόνας αναγνωρίσιμου συμβόλου το οποίο δημιουργεί χρωματική αντίθεση με φόντο την πέτρα και την φύση αντανακλά το πνεύμα του «Πέτρα & Φως».

Η ιστορια πισω απο την πετρα και το φως

Η πέτρα, μάρτυρας της αιωνιότητας, σκληρή, συμπαγής, παλεύει ενάντια στο χρόνο, ανίκητη στα κύματα του χρόνου έζησε, γνώρισε και διαμόρφωσε τα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού.

Παράλληλα, o ήλιος, η μοναδική μορφή φυσικού φωτός, ο χορηγός της ζωής αποτέλεσε την πρώτη θεότητα την οποία συνέλαβε διαισθητικά η ανθρώπινη λογική και κατέλαβε προεξέχουσα θέση στις θρησκείες όλων των λαών.

Η ζωογόνος ενέργεια συμβολίζεται με το σχήμα του κύκλου, το τέλειο σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, που αντιπροσωπεύει την απεραντοσύνη, την απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης και εγγυάται την τάξη και την ευρυθμία του σύμπαντος κόσμου.

Ο Ήλιος αποτυπώθηκε συχνά πάνω στην πέτρα όπως μαρτυρούν αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο ακρωτήριο Ταίναρο. Επίσης, η Βυζαντινή Τέχνη παρουσιάζει πολλά παραδείγματα αποτυπώσεως του ήλιου σε συγκεκριμένα μοτίβα.

Η αφαιρετική ιδιοτυπία αυτών των μοτίβων προσδιορίζει το σχήμα του λογότυπού μας, κάνοντας αναφορά στο απέριττο και λιτό φυσικό περιβάλλον της Μάνης. Η εικόνα συμπληρώνεται με το γαλαζοπράσινο του σημείου όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό. Η δημιουργία μιας εικόνας αναγνωρίσιμου συμβόλου το οποίο δημιουργεί χρωματική αντίθεση με φόντο την πέτρα και την φύση αντανακλά το πνεύμα του «Πέτρα & Φως».

Check Availability

Η ιστορια πισω απο την πετρα και το φως

Η πέτρα, μάρτυρας της αιωνιότητας, σκληρή, συμπαγής, παλεύει ενάντια στο χρόνο, ανίκητη στα κύματα του χρόνου έζησε, γνώρισε και διαμόρφωσε τα στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού.

Παράλληλα, o ήλιος, η μοναδική μορφή φυσικού φωτός, ο χορηγός της ζωής αποτέλεσε την πρώτη θεότητα την οποία συνέλαβε διαισθητικά η ανθρώπινη λογική και κατέλαβε προεξέχουσα θέση στις θρησκείες όλων των λαών.

Η ζωογόνος ενέργεια συμβολίζεται με το σχήμα του κύκλου, το τέλειο σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, που αντιπροσωπεύει την απεραντοσύνη, την απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης και εγγυάται την τάξη και την ευρυθμία του σύμπαντος κόσμου.

Ο Ήλιος αποτυπώθηκε συχνά πάνω στην πέτρα όπως μαρτυρούν αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο ακρωτήριο Ταίναρο. Επίσης, η Βυζαντινή Τέχνη παρουσιάζει πολλά παραδείγματα αποτυπώσεως του ήλιου σε συγκεκριμένα μοτίβα.

Η αφαιρετική ιδιοτυπία αυτών των μοτίβων προσδιορίζει το σχήμα του λογότυπού μας, κάνοντας αναφορά στο απέριττο και λιτό φυσικό περιβάλλον της Μάνης. Η εικόνα συμπληρώνεται με το γαλαζοπράσινο του σημείου όπου η θάλασσα συναντά τον ουρανό. Η δημιουργία μιας εικόνας αναγνωρίσιμου συμβόλου το οποίο δημιουργεί χρωματική αντίθεση με φόντο την πέτρα και την φύση αντανακλά το πνεύμα του «Πέτρα & Φως».