ΑIΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤHΣΕΩΝ:

60 άτομα σε σχολική διάταξη / 100 άτομα σε θεατρική διάταξη.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΧΩΡΟΙ:

250 άτομα σε καθιστό γεύμα ή δείπνο / 500 άτομα σε όρθιο κοκτέιλ.

ΑIΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤHΣΕΩΝ:

60 άτομα σε σχολική διάταξη / 100 άτομα σε θεατρική διάταξη.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΧΩΡΟΙ:

250 άτομα σε καθιστό γεύμα ή δείπνο / 500 άτομα σε όρθιο κοκτέιλ.

Check Availability

ΑIΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΝΤHΣΕΩΝ:

60 άτομα σε σχολική διάταξη / 100 άτομα σε θεατρική διάταξη.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΧΩΡΟΙ:

250 άτομα σε καθιστό γεύμα ή δείπνο / 500 άτομα σε όρθιο κοκτέιλ.